ag. 012008
 

Aquest post està extret íntegrament d’aquesta pàgina corresponent al Club de Tir de Precisió Ensidesa Trasona. Un altre enllaç molt complet que parla del mateix tema, amb fotografies molt clares: http://www.hunterpro.sk/HUNTER_soubory/_naboje.html

TIPUS DE PROJECTIL

Extret de http://www.terra.es/personal2/cdtirotrasona/recarga.htm. Ho copio aquí perquè considero que és interessant i així s’evita que aquesta recopilació es perdi

ENCAMISAT

PLOM

FMJ Full Metal Jacket LWC Lead Wad Cutter
SPJSP Soft PointJacketed Soft point LSWC Lead Semi Wad Cutter
HPJHP Hollow PointJacketed Hollow point LHP Lead Hollow Point
SJHP Semi-Jacketed Hollow Point BBWC Bevel Base Wad Cutter
CEPP Controlled Effect Police Projectile DEWC Double End Wad Cutter
MEGA Mega shock FP Flat Point
FPJ Flat Point Jacketed HBWC Hollow Base Wad Cutter
RNLRN Round NoseLead Round Nose
Castcore RNFP Round Nose Flat Point
Gold-Dot SWC Semi Wad Cutter
TC Truncated Cone
JHC
JHP-SWC Jacketed Hollow Point – Semi Wad Cutter
JSP-SWC Jacketed Soft Point – Semi Wad Cutter
RF Round Flat
STHP Silvertip Hollow Point
XTP XTP