nov. 092010
 

Pistó Berdan i Boxer comparats amb una moneda de 2 cèntims d'euro

Aquest post fa gairebé 2 anys que estava al congelador de les propostes inacabades però suficientment interessants com per a no descartar-lo totalment. És l’avantatge de tenir un blog d’aquesta matèria! Si parléssim de tecnologia en un parell de setmanes el post ralentitzat estaria destinat al més obscur oblit. En temes d’armes i recàrrega els canvis no són tant ràpids, per sort o per desgràcia.

Pistó Boxer, Berdan i d'avantcàrrega, respectivament.

Pistó Boxer, Berdan i d'avantcàrrega, respectivament. Vista perfil

Pistó Boxer, Berdan i d'avantcàrrega, respectivament. Vista interna.

Fa temps doncs que vaig trobar interessant fer una ràpida pinzellada als diferents tipus de pistons (càpsules iniciadores, primers, amorces, primaris, iniciadors…). I la veritat és que la cosa és força senzilla, fins on jo conec!

Sempre parlant d’armes curtes, tot hi que en arma llarga tampoc no difereix massa, tenim 2 tipus de pistons:

Caixa pistons Berdan

  • El BERDAN, un sistema típicament militar i actualment pràcticament en desús per a usos comercials o civils. Consisteix en un pistó similar al boxer, però amb la diferència que el que comunica l’explosió a la pólvora de l’interior de la vaina són 2 o més petits forats. No conec a ningú que recarregui les vaines que utilitzen aquest sistema. Jo ho he intentat, i encara no me n’he sortit, tot hi que tinc l’aparell que comercialitza RCBS per a desempistonar les vaines equipades amb aquest sistema… he arribat a la conclusió que només permet desempistonar vaines d’arma llarga, perquè invariablement cada vegada que ho intento, degut als pocs milímetres de la vaina de 9mm, deixo inutilitzada la vaina! Evidentment el meu intent era un “divertimento”, ja que precisament les vaines del 9mm són prou habituals com per a no necessitar procedir al desempistonament de les vaines equipades amb el sistema Berdan. L’origen sembla que és europeu, curiosament de la mà del coronel H.W. Berdan, nacional d’Amèrica del nord.

    Caixa pistons Boxer

  • El BOXER, que paradoxalment troba el seu origen als USA, de la mà del coronel anglès Edward Boxer, és una càpsula aparentment idèntica a la Berdan, però equipat amb l’enclusa directament al pistó. També varien les dimensions. Sempre la longitud, sovint també el diàmetre. Traspassa l’explosió a l’interior de la vaina per mitjà d’un únic i cèntric forat. És molt més senzill de desencapsular, ja que les premses disposen d’un dels “dies” expressament equipats amb una petita llança que per simple pressió expulsen el pistó utilitzat. La diferència amb el Berdan és tan aclaparadora que l’ha eclipsat totalment, i ja només s’utilitza aquest sistema. L’auge de la recàrrega i la necessitat dels exèrcits de recuperar i reutilitzar les vaines emprades ha estat determinant.

Si mai algú decideix utilitzar vaines amb un sistema i altre indistintament, cal estar especialment atents a no barrejar les unes i les altres, ja que desempistonar un lot de vaines sistema boxer amb una sola d’infiltrada del Berdan ens pot fer aturar ben depressa la producció i haver d’anar a l’armeria a buscar una agulla desempistonadora per a canviar la que sense cap mena de dubte haurem trencat!

Vaines tipus Berdan i Boxer, respectivament

Un altre tema que convindria deixar clar és que tant si tenim un grapat com caixes senceres de munició del sistema Berdan, la recomanació és utilitzar-la sense remordiments i descartar-la tot seguit. Només en casos molt especials de vaines extremadament rares o oneroses ens compensarà el risc de rectificar una vaina Berdan per a convertir-la en una vaina Boxer. Cal tenir molt clar que practicar un forat central en una vaina Berdan, a més de rectificar-ne les dimensions és còrrer riscos innecessaris, ja que les pressions augmentaran de manera perillosa en produïr-se la explosió, ja que facilitaran que la pólvora es cremi més depressa del previst. És un mal negoci es miri per on es miri, si bé és cert que hi ha gent que ho fa i li funciona. També convé deixar clar que aconseguir pistons Berdan avui en dia és força complicat a més de car.