jul. 312008
 

Cada vegada que parlo de recàrrega insisteixo en el fet que no és una activitat trivial ni exempta de perill. Per això és recomanable aprofitar els avenços tècnics i les millores dels materials i les eines que ens ajudaran a ser cada vegada més precisos en el nostre objectiu.

Tot hi això, la majoria de nosaltres no disposem de gaires m2 per a dedicar a aquesta activitat, i convé trobar un punt d’equilibri entre les eines i materials necessaris i l’espai disponible.

Hi ha certes d’aquestes eines que per la seva utilitat, poc preu i reduïdes mides val la pena de tenir-les.

Considero que la compra d’un peu de rei que ens permeti calcular amb exactitud mil·limètrica la profunditat a la que cal col·locar la bala, les mides dels consumibles que hem d’utilitzar i mil altres medicions… és ineludible.

Però que és i per a què serveix un peu de rei?

Les imatges següents segur que ens treuen de dubtes.

Per començar poden ser manuals o digitals, i permeten fer varis tipus de medicions.

Amb el peu de rei (o pied à coulisse o caliper) podrem saber exactament les mides exteriors i interiors de la vaina (el diàmetre, la longitud, el diàmetre interior…) i consultant les taules de recàrrega per exemple que ens proposa Nobel Sport, o les que podem trobar al qualsevol manual de recàrrega, com per exemple el Malfatti, comprovar que les vaines que estem a punt de convertir en bales compleixen amb les mides mínimes i màximes per a no provocar accidents. També ens permetrà comprovar les mides dels projectils que utilitzarem, i comprovar que les mides s’ajustin als límits teòrics.

És extremadament important mesurar els consumibles que hem d’utilitzar, ja que no totes les marques segueixen uns processos de fabricació acurats.

De cada caixa de per exemple 200 projectils, podem agafar-ne a l’atzar 10 o 20 i comprovar que efectivament tenen les mateixes mides. I si no és així… tenir en compte la dispersió a l’hora de recarregar! I ser més curosos que mai.

Hi ha armes que permeten un ventall més ampli de mides, dins del mateix calibre, que d’altres.

Per exemple la Beretta 92FS té fama de tragar amb qualsevol tipus de munició (del 9mm, evidentment), en canvi la Glock és més especial, i només accepta un tipus de munició més concreta, amb unes mides més estàndards (i estem parlant de décimes de mil·límetres…!)